Lekarz | Gabinet | Ortopedia | Traumatologia | Medycyna sportowa | Podiatria | Prezentacje


Prezentacje
dr Robert Świerczyński
Gabinet
Deformacja przodostopia (halluxy)

Dlaczego powstaje koślawa deformacja palucha?
Problem występuje 6 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dotyczy ok. 0,5 % kobiet
w wieku 15–75 lat w krajach europejskich. W Polsce to mniej więcej 100 000 przypadków,
ale do leczenia zgłasza się tylko ok. 10%. Panuje powszechna opinia, aby nie korygować deformacji, bo często nawraca – to błąd!!! Skuteczność techniki operacyjnej zależy od prawidłowej kwalifikacji do metody. Muszą być skorygowane wszystkie składowe deformacji a nie tylko wyrośl okolicy głowy I kości śródstopia.
Przyczyny koślawości palucha: a). nadmierna ruchomość I kości śródstopia (najczęstsza u młodocianych 12-15 lat), b). dominacja I promienia (tzw. stopa egipska),
c). szpotawość I kości śródstopia, d). obniżenie łuku poprzecznego (metatarsalgia),
e). stopa płasko koślawa, f). przykurcz przywodziciela palucha.
Choroba cywilizacyjna wynikająca m.in. z noszenia obuwia na wysokich obcasach!!! Więcej...

Uszkodzenia i leczenie łąkotek

Uszkodzenia i leczenie łąkotekFunkcje łąkotek
• przenoszenie obciążeń
• absorpcja drgań i wstrząsów
• stabilizacja mechaniczna
• propriocepcja
• rozprowadzanie płynu
  maziowego
Epidemiologia uszkodzeń łąkotek
• uszkodzenia łąkotek stanowią 25-80% wszystkich
  obrażeń urazowych stawu kolanowego
• występują częściej u mężczyzn
• łąkotka przyśrodkowa jest uszkadzana
  częściej niż boczna
Przyczyny
uszkodzeń łąkotek

• czynniki urazowe
• zmiany zwyrodnieniowe
Czynniki predysponujące
do uszkodzeń łąkotek

• cechy osobnicze
• nabyte odchylenia z zaburzeniami
  mechaniki stawu
• czynniki wrodzone
Łąkotki tarczowate
• częstość występowania od 1,5 do 15,5 %
• w większości łąkotka boczna
• słabe unaczynienie
• niewielka grubość w części centralnej
• duża podatność na urazyWięcej...

Uszkodzenia stawu skokowego

Uszkodzenia stawu skokowegoKiedy bezpieczny powrót na boisko?
• bezbolesny, pełny zakres ruchu w stawie
• wydolne, stabilne więzadła
• odbudowa masy i kontroli mięśniowej
• testy funkcjonalne
• skręcenia I stopnia – 1-7 dni
• skręcenia II stopnia – 3-4 tygodnie
• skręcenia III stopnia – 8-10 tygodni
• po rekonstrukcji więzadeł – powyżej 12 tygodni Więcej...

Podskórne przerwania ścięgna piętowego (Achillesa)
- patomechanika, leczenie, usprawnianie


Ścięgno piętowe (Achillesa) jest najgrubszym, największym i najsilniejszym ścięgnem ustroju ludzkiego. Rozpoczyna się przyczepami na kości udowej (mięsień brzuchaty łydki) i na kości piszczelowej i strzałkowej (mięsień płaszczkowaty) a następnie biegnie wzdłuż tylnej powierzchni goleni do przyczepu obwodowego na guzie kości piętowej. Głowa boczna może zupełnie nie występować lub tylko w postaci zanikowej jako pasmo ścięgniste. Obie głowy mogą być samodzielne aż do dalszej części goleni.
Trzecia głowa m. brzuchatego (m. gastrocnemius tertius) może występować między głową przyśrodkową i boczną. W znacznej większości przypadków (89%) głowa przyśrodkowa schodzi niżej od głowy bocznej. Tylko w 8% przypadków są one na równym poziomie, a w 3% głowa boczna zstępuje niżej. W trakcie swojego przebiegu włókna ścięgniste ulegają rotacji zewnętrznej (od poziomu ok. 12-15 cm ponad guzem piętowym) osiągając maksymalną rotację (od 53 - 93°) 2 do 5 cm ponad guzem. Włókna biegną na tylno-dolnej powierzchni guza kości piętowej i mieszają się z rozścięgnem podeszwowym (u noworodków i dzieci łączność jest wyraźna, dopiero z wiekiem liczba włókien łączących maleje). Na podstawie oceny MRI okolicy tyłostopia i stępu u noworodków i dorosłych zaobserwowano istotne różnice w topografii (Fritsch H.,1996). Więcej...

Do początku strony


Lekarz | Gabinet | Ortopedia | Traumatologia | Medycyna sportowa | Podiatria | Prezentacje

dr n. med. Robert Świerczyński
Konsultacje w zakresie ortopedii
i traumatologii sportowej oraz medycyny sportowej. Poradnia leczenia urazów sportowych, poradnia wad postawy i zaburzeń okresu dorastania oraz poradnia podiatryczna (leczenia
problemów stóp).

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1988), wieloletni asystent Kliniki Ortopedycznej prof. A. Dziaka w Warszawie. Lekarz ortopeda z drugim stopniem specjalizacji w zakresie medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu urazów sportowych, operacyjnej korekcji deformacji paluchów koślawych (MORO), doleczanych metodą bezgipsową,
artroskopowej rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, skokowego i ramiennego.
Uczestnik wielu kongresów i kursów w kraju i za granicą. Członek ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Suergery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), AOFAS (American Orthopaedic of Foot and Ankle Society), PTTS (Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej), PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej).
Wykładowca dla studentów i lekarzy szczególnie w dziedzinie patologii ścięgna Achillesa, stawu skokowego, artroskopowej, rekonstrukcyjnej chirurgii stawów. Autor licznych prac naukowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej.
Ostatnia aktualizacja: roku

Copyright © dr n. med. Robert Świerczyński &
projekt, wykonanie, opieka techniczna piotrK 2003 PERITUS
Bydgoszcz, ul. Warszawska 15/1
tel.: (52) 345 67 61 lub (52) 325 46 30, kom. 602 704 115